פק"מ אבטחה למען הביטחון של כולנו

פק"מ אבטחה למען הביטחון של כולנו

יום שני, ינואר 30th, 2012

פק"מ אבטחה הוא אחד מן האלמנטים הבסיסיים הנחוצים בכל מערך אבטחה של כל מוסד ומוסד. באמצעות פק"מ אבטחה מתקיימת תוכנית עבודה ברורה בכל הנוגע לאבטחת המוסד ואופי האבטחה הנחוצה בו. אבטחה של מוסד, או מבנה מסוים, היא מלאכה חשובה, אשר על מנת לבצעה יש צורך בעבודה מקצועית ומסודרת. על כן, פק"מ אבטחה מאורגן הוא אלמנט חשוב כל כך בכל מערך אבטחה שהוא, ויש לתת את הדעת על ביצועה התוכנית באופן המקצועי והאיכותי ביותר.

פק"מ האבטחה הוא בעצם תוכנית האבטחה אשר מגובשת בעזרת יועץ בטיחות בנוגע למערך ולכוחות האבטחה במוסד או במבנה מסוים. פק"מ זה כולל פירוט רחב על כל נוהלי האבטחה השונים, בין אם מדובר במצבים שגרתיים ובין אם מדובר במצבי חירום. ניתן להגיד כי פק"מ אבטחה מציג את תוכנית העבודה לכל האנשים והגופים במערך האבטחה, כולל חלוקת התפקידים השונים בכל רגע ורגע נתון. באמצעות תוכנית זו, נבנה מערך האבטחה ונקבעת הדינאמיקה בין הגופים השונים בו. כך, בכל תרחיש הנוגע לבטיחות המוסד – יש מענה הולם ברמה הבטיחותית.

החשיבות בבניית פק"מ

בשל העובדה שמערך אבטחה הוא מרכיב חשוב בכל מוסד ומבנה, אשר בידיו סמכויות רבות ואחריות גדולה, הקשורה פעמים רבות גם לחיי אדם יש לגבש כוח אבטחה טוב וראוי. כפועל יוצא מכך, קיימת חשיבות גדולה ביותר לבניית פק"מ אבטחה מסודר, מפורט ומאורגן.

באמצעות פק"מ האבטחה נבנית תוכנית האבטחה של המבנה, אשר מאפשרת למערך להתמודד מול כל האיומים מולם צריך מערך אבטחה להתמודד. בבואנו לבנות פק"מ אבטחה, חשוב לפנות לגורמים מוסמכים אשר מתמחים בבניית ועיצוב פק"מ. בניית פק"מ אבטחה חכם חייבת לכלול התייחסות לדרישות אשר הוכתבו על ידי משטרת ישראל, ובנוסף לכך, התחשבות במרכיבים הייחודיים במבנה ובחברה המאובטחת. כמו כל דבר הקשור לביטחוננו האישי, כך גם בכל הקשור לבטיחות מבני מוסדות וארגונים – באמצעות היעזרות בגוף מקצועי, אשר זהו תחום התמחותו, יהיה ניתן לבנות פק"מ אבטחה אשר ישמור טוב יותר על בטחון כל השוהים באותו ארגון, בין אם עובדיו, לקוחותיו וכו'.

ביטוח לאומי

???? ?????